PA (zadopřední) projekce hrudníku, vstoje
Normální transparence plicních polí i plicní bronchovaskulární kresba. Obě bránice v inspiračním postavení, klenuté, hladké, kostofrenické (cf) úhly volné. Stín mediastina nerozšířen. srdeční stín normální velikosti, tvaru i uložení. Bez patrných patologických změn na skeletu hrudníku.
Pozn.: Snínkujeme zásadně v plném nádechu (inspirační postavení bránic s rozvinutými dolními plicními laloky)Žaludeční bublina s hladinkou pod levou bránicí svědčí, že snímek byl pořízen vstoje. Stíny prsů se u této pacientky promítají pod bránicemi. Pokud se promítají do plicních polí, je třeba je odlišit od patologických stínů.

L (bočná) projekce hrudníku, vstoje
Jako doplňující projekce k základní přehledné PA projekci umožňuje posouzení pre- a retrokardiálního prostoru, předních a zadních cf úhlů, aorty. Nezbytná pro bližší posouzení srdečního stínu (spolu s PA projekcí). Lze posoudit i tvarové změny hrudních obratlů a sternum v bočné projekci.