Přehledný snímek (PA) hrudníku vstoje, žena 35 r
Normální rtg obraz hrudníku bez patologického nálezu - viz i popis předcházejícího snímku. U této ženy se však stíny prsů promítají do dolních plicních polí a třeba je odlišit od patologie. Obě plíce v inspiračním postavení bránic dobře rozvinuty. Hladinka ve fornixu žaludku svědčí pro to, že snímek byl pořízen vstoje.