Předozadní snímek hrudníku vleže ( JIP )
Exspirační postavení bránic (nespolupracující pacient), pravá uložena poněkud výše, kontury však klenuté, hladké, cg úhly volné. Srdce příčně uloženo, na snímku vleže je jeho stín vždy poněkud zvetšen proti snímku standardnímu v PA projekci. Oba hily jsou širší, cévní kresba v obou plicních křídlech zmnožena, stín horní duté žíly širší při plicním městnání.
V plicním parenchymu bez ložiskových či infiltrativních změn. Tracheostomie, ekg svody, centrální žilní katetr zaveden cestou pravostranné v. subclavia, jeho konec se promítá do úrovně pravé síně srdeční.