Hrudník, AP projekce vleže, dítě 3 roky (JIP)
Normální transparence plicních polí, bránice klenuté, cf úhly volné, srdeční stín nezvětšen.
Tracheostomie, ekg svody, nasogastrická sonda.