Hrudník, AP projekce vleže, dítě 3 roky
Hutné zastření horního plicního pole vpravo, kaudálně ostře ohraničené interlobiem. Ostatní plicní parenchym čistý. Bránice i cf úhly volné, srdeční stín nezvětšen.
Tracheostomie, nasogastrická sonda.
Závěr: Nález odpovídá lobární pneumonii horního plicního laloku vpravo.