Hrudník, PA projekce vsedě, muž 40 r.
Nehomogenní, neostře ohraničené zastření s prosvítající plicní kresbou, ve středním a podklíčkovém plicním poli vpravo, navazující na hilus.Zmnožená cévní kresba v horních partiích obou plicních křídel. Bránice klenuté, cf úhly volné. Srdeční stín normální velikosti, uložení i tvaru.
Ekg svody, tracheální kanyla.
Nález odpovídá rozsáhlé bronchopneumonii s postižením převážně horního plicního laloku vpravo.