Hrudník, PA projekce
Srdeční stín mírně rozšířen oběma směry. Na něj i na oba hily nasedá syté zastření, šířící se do periferie obou plicních křídel, poněkud rozsáhlejší vpravo. Výrazně zmnožená cévní kresba metlicovitě se větvící do periferie.
Závěr: nález odpovídá rozvinutému plicnímu edému kardiogenního původu - rozšíření srdečního stínu, známky městnání v malém oběhu.

Hrudník, PA projekce, týž pacient
V porovnání s předchozím snímkem došlo k normalizaci plicní transparence v obou plicních křídlech, jen lehce zmnožená cévní kresba perihilozně. Velikost i tvar srdečního stínu již normální.
Závěr: ústup plicního edému i městnání v plicním oběhu s normalizací srdečního stínu po léčbě srdečního selhání.