Hrudník, PA projekce, žena 68 r.
Syté zastření dolního plicního pole vpravo, kraniálně ostře ohraničené a nástěnně vzlínající. Pravá bránice nediferencovatelná. V oblasti levého cf úhlu zastření, levá bránice špatně diferencovatelná. Cévní struktury obou hilů rozšířeny. Srdeční stín rozšířen doleva. Sklerotický plát v oblouku aorty.
Závěr: fluidothorax oboustranně, větší vpravo. Rozšíření srdečního stínu se známkami překrvení obou hilů.

Hrudník, PA projekce.
Snímek po punkci fluidothoraxu vpravo ( 400 ml transudátu ). Pravé dolní plicní pole již přehledné, malé bazální zastření tekutinou v obou cf úhlech trvá.
V plicním parenchymu bez infiltrativních zastření. Srdeční stín rozšířen oběma směry,vlevo dosahuje téměř k hrudní stěně.Prominující cévní struktury v obou hilech.
Závěr: stav po punkci hydrothoraxu při srdeční nedostatečnosti.