Hrudník, PA projekce, muž 75 r
Traumatické změny levého hemithoraxu: zlomenina krčku lopatky (zalomení axilární kontury), zlomeniny 2 - 5 žebra v axilární čáře. Pravá plíce rozvinuta s normální bronchovaskulární kresbou, pravá bránice klenutá, volná. V levém dolním plicním poli periferně patrno bezstrukturní projasnění šíře až 3 cm, vlastní zevní kostofrenický úhel je překryt, nehodnotitelný. V měkkých částech stěny hrudní vlevo včetně axily a dolní krční oblasti jsou patrna četná pruhovitá až oválná, neostře ohraničřená projasnění podkožního emfyzému. Tento je patrný v menší míře i na pravostranné části krku. Srdce svislé, nezvětšeno.

Závěr: Zlomenina lopatky a horních žeber vlevo, menší kaudální pneumothorax, výrazný podkožní emfyzém na levé stěně hrudní i na krku.