Hrudník v PA projekci, mož 35 r
Hypertransparence horních plicních polí s chudou bronchovaskulární kresbou. Zmnožená plicní kresba mediobazálně vpravo,nižší transparence v porovnání se stranou levou, periferně horizontální pruhovité stíny subsegmentálních atelektas. Větší oválné, jemně konturované ložisko projasnění o velikosti 3 x 5 cm nasedá na horní pol pravého hilu. Bránice klenuté, níže uloženy, kostofrenické úhly volné. Srdeční stín nezvětšen
Závěr: Bulozní emfyzém vpravo, resorbující se zánětlivá infiltrace středního plicního laloku vpravo.