Hrudník, PA projekce
Syté homogenní zastření levého plicního křídla, levá bránice nediferencovatelná, je však uložena výše, neboť pneumatoza levého ohbí tračníku dosahuje výše 10 mezižebří. Stím srdeční přetažen doleva (hrudní páteř je odkryta), projasnění trachey rovněž dislokováno doleva. Mezižeberní prostory vlevo poněkud užší než vpravo. Hypertransparence pravé plíce s méně zřetelnou plicní kresbou.
Tento obraz svědčí pro atelektazu levé plíce s retrakcí levého hemithoraxu a kompenzatorním rozepjetím pravé plíce. Orgány mediastina přetaženy doleva.
Příčinu atelektazy třeba hledat v obstrukci hlavního bronchu pro levou plíci ( cizí těleso, tu ).
V tomto případě se jednalo o aspiraci sousta masa.

Hrudník, PA projekce
Týž pacient 3 dny po fibroskopickém odstranění cizího tělesa z levého hlavního bronchu.
Stín mediastina se vrátil do střední polohy, levá plíce je rozepjata. Parakardiálně vlevo několik cárovitých stínů bronchopneumonické infiltrace. Levá bránice ještě v poněkud vyšší ploze. Transparence pravé plíce rovněž normalizována, plicní kresba již dobře zřetelná.