Hrudník, PA projekce
Nehomogenní zastření horního plicního pole vlevo s četnými okrouhlými projasněními, které navzájem komunikují. V dolním projasnění naznačena horizontální hladinka. Levý hilus je zvětšen infiltrativním zastřením navazujícím na jeho horní pól.
Transparence ostatních plicních polí je normální, poloha bránic rovněž, zevní kostofrenické úhly jsou volné. Srdeční stín obvyklé konfigurace, není zvětšen.
Obraz odpovídá abscedující zánětlivé infiltraci horního plicního laloku vlevo.