Hrudník, PA projekce
V obou plicních křídlech drobné stíny velikosti prosa, ne zcela ostře kreslené, jejich koncentrace i viditelnost je větší v centrálních parahilozních oblastech. Poněkud výraznější bronchovaskulární plicní kresba.
Bránice klenuté, kostofrenické úhly volné, srdce svislé, nezvětšeno.
Rozsev drobných stínů velikosti prosa v obou plicních křídlech (miliární rozsev) je patrný jen na dobře exponovaných, nerozdýchaných snímcích. Odpovídá miliární plicní tuberkulose. Zejména v akutní fázi jsou ložiska měkká,jen těžko postřehnutelná, později indurují a stanou se zřetelnějšími. V dif.dg. třeba zvážit silikozu (většinou výraznější retikulonodulární kresba), hraničně i plicní městnání.