Hrudník, PA projekce
Nehomogenní zastření pravého horního plicního pole s naznačenými projasněními subpleurálně (v apexi a subklavikulárně).
V levém horním plicním poli shluk ložiskových a pruhovitých stínů, navazujících na horní pól hilu, okrajové ztluštění apikální pleury (apikální pachypleuritis). Oba hily retrahovány proximálně s drobnými uzlinovými kalcifikacemi. Na jejich dolní póly navazují pruhovité bronchovaskulární stíny.
Vyšší transparence dolních plicních polí, bránice klenuté, ostře kreslené, kostofrenické úhly volné. Srdce svisle uloženo, nezvětšeno.
Nález odpovídá oboustranné chronické fibrokavernozní plicní tbc s rozpadem v pravém horním plicním poli.
Navíc je patrný i kalcifikovaný primární komplex ve středním plicním poli vlevo - periferní drobný nodozní stín a kalcifikovaná uzlina v hilu.
Obraz kavern možno verifikovat tomograficky či pomocí CT.