Hrudník, PA projekce
Oválný, středně sytý stín velikosti 2,5 x 4 cm, lokalizovaný podklíčkově vlevo. V něm patrno centrální nepravidelné projasnění. Málo syté pruhovité stíny spojují ložisko s horním pólem pravého hilu.
Transparence ostatních plicních polí je normální. Bránice v přiměřené výši, volné. Srdeční stín nezvětšen. Sytější, lehce elongovaný oblouk aorty.
Obraz odpovídá podklíčkovému infiltrátu specifického původu s centrálním rozpadem, tedy časné kaverně.