Hrudník, PA projekce
V mediální části horního plicního pole vpravo - za sternálním koncem klíčku - je patrno oválné projasnění o velikosti 5 x 3 cm, proximálně s definovanou tenkou stěnou, kaudálně pruhovitě navazující na horní pól pravého hilu. V jeho centru je o něco menší sytý oválný stín, prakticky dutinu vyplňující.
V periferní části dolního plicního pole vpravo je oválný stín tvořený shlukem kalcifikací. Pravý hilus je mírně polycyklicky zvětšen.
Transparence levé plíce je normální, oblast zevního kostofrenického úhlu je však obliterována stínem nástěnně vzlínajícím. Srdeční stín normální konfigurace.
Obraz v horním plicním poli vpravo je charakteristický pro mycetom, vyplňující plicní kavernu. Větší kalcifikované ložisko starého spec. původu též v dolním laloku pravé plíce. Zvětšené uzliny v pravém hilu. Vlevo menší množství pleurálního výpotku nad bránicí.

Tomogram horního a středního plicního pole vpravo ve frontální rovině
Tomografické vyšetření v odpovídající vrstvě zpřesňuje obraz rozpadové dutiny, její stěny, mycetomu, i pruhovitých stínů navazujících na horní pól hilu.