Hrudník, PA projekce
Sytý oválný, dobře ohraničený ložiskový stín ve středním plicním poli vpravo. Další stín podobného charakteru se promítá nad pravý kardiofrenický úhel. Dvě menší málo sytá ložiska jsou ještě ve střední části dolního pliního pole vpravo.
Levá plíce čistá, bránice klenuté, kostofrenické úhly volné. Srdeční stín nezvětšen.
Několik ložiskových stínů tohoto charakteru v plicním parenchymu odpovídá nejčastěji metastázám maligního extrapulmonálního procesu. V tomto případě se jednalo o plicní metastázy maligního mesenchymového tumoru retroperitonea.

Hrudní, pravá bočná projekce
K přesnější anatomické lokalizaci stínů patrných na přehledné zadopřední projekci je třeba doplnit bočnou projekci dané strany.
Velký stín se na ní promítá za dolní pól hilu (apikální segment dolního laloku), ostatní menší stíny jsou pod ním, tedy v dolním laloku pravé plíce.