Hrudník, PA projekce
V obou plicních křídlech jsou četná oválná zastínění různé velikosti, homogenní sytosti, parahilosně v obou středních plicních polích místy splývající. Pravá bránice neostrá, oba kostofrenické úhly jsou zastřeny. Srdeční stín není výrazněji zvětšen.
Obraz odpovídá mnohočetným plicním metastázám, nad bránicemi menší množství pleurálního výpotku, výrazněji vpravo.
Chybí stín pravého prsu.
Jednalo se o mnohočetný plicní metastatický rozsev při karcinomu prsu, stav po mastektomii vpravo.