Hrudník, PA projekce
V plicním parenchymu bez ložiskových či infiltrativních stínů, plicní kresba v normě. Oba hily nezvětšeny, bez kalcifikací.
Bránice i kostofrenické úhly volné.
Srdeční stín s protaženým obloučkem levé komory, výrazněji nezvětšen.
V této projekci bez určité plicní patologie.

Hrudník, pravá bočná projekce
Retrosternálně kulovité zastření střední sytosti, dobře ohraničené, o průměru 2,5 cm. Na přehledném snímku není patrno, musí být tedy lokalizováno ve střední rovině za sternem, na PA projekci je skryto ve stínu mediastina a aorty.
Vedl. nález: prohloubená hrudní kyfosa se známkami deformující spondylozy.
Charakter stínu třeba upřesnit vyšetřením tomografickým či CT.

Tomografie hrudníku v sagitální rovině, řez procházející středem sterna
Na doplněném tomografickém zobrazení v odpovídající rovině a vrstvě je kulovité zastření zobrazeno ostře bez překrytí, je střední sytosti oválného tvaru, ostře ohraničené. Uprostřed stínu je patrna hrudkovitá kalcifikace.
Závěr: po zhodnocení obou základních projekcí a tomografického vyšetření lze konstatovat, že se jedná o solitární plicní útvar v retrosternální lokalizaci, s centrální kalcifikací.
Obraz je charakteristický pro tuberkulom.