Hrudník, PA projekce
Syté homogenní zastření hrotové i podklíčkové oblasti horního plicního pole vpravo, kaudálně ostře ohraničené linií vystupující od horního pólu hilu k axile. Pravá bránice střechovitá, poněkud výše uložená, levá bránice nižší, oploštěná. Oba hily kraniokaudálně protaženy. V plicním parenchymu bez ložiskových či infiltrativních změn, hypertransparence plicních polí. Srdce kapkovité, svisle uloženo.
Nález odpovídá atelektaze horního laloku pravé plíce s retrakcí, ta podmiňuje i relativně vyšší polohu pravé bránice.Hypertransparence ostatních plicních polí odpovídá stařeckému emphysemu.
V tomto případě se jednalo o bronchogenní karcinom v oblasti horního polu pravého hilu, který obturoval bronchus pro horní lalok pravé plíce.