Hrudník, PA projekce
Oválné, splývající, polycyklicky konturované stíny výrazně prominují z obou hilů. Plicní kreba v obou plicních křídlech přiměřená, transparence plicních polí normální. Bránice i kostofrenické úhly v normě.
Stín horního mediastina není rozšířen. Stín srdeční normální konfigurace i velikosti.
Obraz odpovídá tumoroznímu zvětšení hilových uzlin oboustranně (t.zv. obraz netopýřích křídel).
U tohoto pacienta se jednalo o lymfogranulom.