Hrudník, PA projekce
Na horní pól levého hilu navazuje sytý stín polycyklicky prominující laterálně a kraniálně, rozšiřující stín horního mediastina doleva.
Ve středním plicním poli vlevo drobný nodulární stín s odpovídající uzlinovou kalcifikací v levém hilu - obraz starého tbc prim. komplexu. Plicní kresba jinak v normě, bránice volné, srdeční stín nezvětšen.
Jádrový stín v oblasti horního pólu levého hilu odpovídá centrálnímu plicnímu nádoru, zatím bez komprese velkých bronchiálních kmenů - transparence plicních polí je normální.
Nález vyžaduje doplnění CT vyšetření k bližšímu posouzení lokalizace a vztahu nádoru k hilovým a mediastinálním strukturám