Hrudník, PA projekce
V obou plicních křídlech rozsev menších, neostře ohraničených stínů skvrnitého až cárovitého charakteru. Zároveň četné jemné stíny retikulárního charakteru, vycházející z obou hilů do periferie.
Parahilozně a parakardiálně oboustranně tyto stíny splývají a nasedají i na stíny obou bránic, které nejsou diferencovatelné. Stín srdeční není výrazněji zvětšen.
Obraz odpovídá karcinomatózní lymfangiopatii - nádorobé buňky metastazující do interstitia s následnou blokádou lymfatických cév, edémem a fibrozou.
Šlo o pacientku po ablaci pravého prsu pro ca mammae.