Hrudní, PA projekce
Nástěnné bezstrukturní (chybí plicní kresba) projasnění pravého hemithoraxu o šířce až 6 cm v rozsahu horního i středního plicního pole, v oblasti dolního plicního pole syté zastření, kraniálně s ostrou horizontální hranicí, kaudálně splývající s bránicí. Pravá plíce kolabována centrálně jako stín malé sytosti, jemně ohraničený laterálně proti popsanému bezstrukturnímu projasnění.
V levé plíci zmnožení cévní kresby a relativně nízko uložená bránice. Stín srdeční lehce posunut doleva.
Obraz odpovídá fluidopneumothoraxu vpravo s reaktivní hyperemií levé plíce. Šlo o stav po bodném poranění - jde tedy o masivní hemothorax s centrálním kolapsem plíce.