Hrudník, PA projekce
Stín srdeční s napřímenou levou konturou (vyrovnaný srdeční zářez) Oblouček levé síně prominuje, oblouček levé komory je protažen. Aortální knoflík relativně malý.
Transparence plicních polí i cévní kresba hilů jsou normální, oblast zevních kostofrenických úhlů je zastřena stíny prsů (žena).
Obraz "mitrálního srdce".
V tomto případě šlo o závažnou mitrální insuficienci se zvětšením levé síně i komory, bez obrazu plicního městnání.

Hrudník, PA projekce
Rovněž stín srdeční s mitrální konfigurací: Vyrovnaný srdeční zářez při prominenci pulmonálního obloučku i obloučku levé síně. Kontura levé komory spadá kolmo k bránici. Dvojí kontura strdečního stínu vpravo (stín zvětšené levé síně přesahuje pravou konturu srdeční).Relativně málo patrný aortální oblouk.
Transparence plicních polí v normě.
Širší kmen art. pulmonalis vpravo, bohatší cévní kresba obou hilů - průvodná plicní hypertenze.
Obraz mitrální stenozy s velkým zvětšením levé síně a nedilatovanou levou komorou.