Hrudník, PA projekce
Horní plicní pole vlevo je z větší částy překryto sytým oválným stínem o velikosti 10 x 7 cm, vycházejícím z oblasti oblouku aorty. V jeho dolní části jsou patrny nástěnné kalcifikace. Tento stín výrazně přetlačuje horní medistinum doprava - dobře je tato deviace patrna na projasnění trachey, které je zvýrazněno kalcifikacemi tracheálních chrupavek.
V obou hilech je zmnožena cévní kresba, plicní parenchym je bez ložiskových či infiltrativních stínů.
Pravá bránice klenutá v normální výši, levá bránice splývá se stínem srdečním, který je rozšířen oběma směry, výrazně zejména doleva, kde kontura levé komory dosahuje téměř ke hrudní stěně.
Obraz odpovídá velkému aneurysmatu oblouku aorty při zvětšení srdečního stínu (především levé komory).
Indikována CT angiografie k bližšímu posouzení aneurysmatu ( případně klasická aortografie ).