Hrudník, PA projekce
Řada malých, nodulárních stínů v obou horních plicních polích. Jejich četnost je větší vlevo, zde na ně navazují pruhovité stíny směřující k hilu.
Ve středním plicním poli vlevo pak mnohočetné, kalcifikačně syté stíny, periferně sž splývající. Další hrudkovité kalcifikace patrny v oblasti zevního kostofrenického úhlu vlevo, v mediální části kopule levé bránice. Obrysové kalcifikace lemují dolní část levé kontury srdeční a jsou patrny i při pravé dolní kontuře srdečního stínu. Kalcifikovaný plát je navíc i v dolní stěně oblouku aorty. Stín srdeční je kapkovitého tvaru, při bazi relativně malý (konstrikce).

Nález odpovídá pleuritis et pericarditis calcarea specifického původu (fibroproduktivní změny plicního parenchymu oboustranně).