Pravé zápěstí, PA ( zadopřední, dorzovolární ) a L ( bočná ) projekce
PA projekce: příčné lomné projasnění na rozhraní distální epifyzy a metafyzy radia, abrupce proc. styloides ulnae.
L projekce: dorzální sklon fragmentu distální epifyzy radia.

Závěr: Typický rtg obraz Collesovy zlomenina radia - extraartikulární zlomenina s dorzálním sklonem distální epifyzy, odtržení proc. styloides ulnae tahem ulnárního kolaterálního vazu patří rovněž do typického obrazu.
Je třeba repozice a sádrová fixace s následnou rtg kontrolou postavení fragmentů.