Levé zápěstí, PA a L projekce
PA projekce: šikmá lomná linie v oblasti dist. metafyzy radia s částečným překrytím fragmentů při menší kompresi, odlomení ulnárního rohu epifyzy radia s malým kortikálním fragmentem v interoseálním prostoru.Malý zkrat radia v porovnání s délkou ulny. Odlomení proc. styloides ulnae. L projekce: jemné lomné linie vertikálně zasahují do štěrbiny radiokarpálního kloubu, bazální fragment epifyzy radia lehce posunut volárně. Na obou snímcích patrna difuzní poroza zachyceného skeletu.
Závěr: intraartikulární zlomenina distálního radia s lehkou kompresí distální epifyzy. Po repozici tahem a sádrové fixaci nutna rtg kontrola ( náprava zkratu, postavení fragmentů ).