Levý loket: AP a L projekce
Nejlépe v L projekci je patrna široká příčná linie projasnění v okovci, zasahující do kloubu, úlomek apexu je retrahován tahem šlachy m. triceps.
V AP projekci je lomná linie překryta ulnárním kondylem humeru. Příčná linie projasnění v ulnárním epikondylu je růstovou ploténkou, oddělující apofyzu epikondylu od vlastníko kondylu - jedná se tedy o adolescentního pacienta.
Závěr: zlomenina olecranon s distrakcí fragmentů
( indikace k osteosyntheze ).