Nárt pravé nohy, PA a L projekce
V obou projekcích je patrna poněkud širší lomná linie v bazi 5 metatarzu, bez výraznější dislokace.
V PA projekci je patrna přídatná kůstka - os tibiale externum - dorzálně od mediální části os naviculare pedis : jde o vedlejší nález bez klinického významu.
Závěr: zlomenina baze 5 metatarzu