Levé hlezno, AP a L projekce
AP projekce: úzká dvojitá lomná linie v zevním kotníku, v úrovni tibio-fibulární syndesmozy.
V L projekci se oba kotníky sumují, je však vidět odlomení přední hrany zevního kotníku. Bez dislokace úlomků.
Závěr: zlomenina zevního kotníku ( dle výše postižení klasifikace Weber B )
Pozn.: pokud je třeba dobře zobrazit štěrbinu horního hlezenného kloubu a posoudit kongruenci tibio-fibulární vidlice s kladkou talu, je třeba zhotovit šikmou AP projekci hlezna s 15st vnitřní rotace nohy.