Pravé hlezno, L a šikmá AP projekce
Vzhledem k deformaci nohy nebylo možno zhotovit standardní AP projekci hlezna, pouze šikmou projekci.
V bočné projekci jsou patrny lomné linie distálního konce tibie, zasahující do štěrbiny horního hlezenného kloubu, vertikální odlomení zadní hrany tibie s jejím proximálním posunem, zlomenina fibuly nad zevním kotníkem ( obraz se sumuje s tibií )s dorzálním posunem kotníku o šíři kosti a šikmá zlomenina těla talu. Kladka talu je rotována a luxována dorzálně proti tibii. Na šikmé projekci vidíme též zlomeninu baze vnitřního kotníku, dále fragment zevního kotníku při laterálním obrysu hlezna a sešikmenou kladku talu, která se sumuje s distálním koncem tibie.
Závěr: luxační trimaleolární zlomenina hlezna ( zevní + vnitřní kotník + zadní hrana tibie ) se zlomeninou hlezenné kosti.