Levé zápěstí, PA a šikmá projekce ( písařská - semipronační)
PA projekce : normální rtg obraz.
Šikmá projekce na os scaphoideum: jemná příčná linie projasnění ve střední části člunkové kosti.
Závěr: zlomenina člunkové kosti
Pozn: k průkazu čerstvé zlomeniny při klinicých příznacích je třeba indikovat šikmou projekci na os scaphoideum, jinak hrozí přehlédnutí !