Pravé koleno na Kramerově dlaze, AP a L projekce
Nejlépe v bočné projekci je patrna vícefragmentová zlomenina čéšky s širokou diastázou hlavních fragmentů, v lomné zoně řada drobných úlomků.
V AP projekci se patela promítá na distální femur, zlomenina je však v tomto případě také patrna.
Závěr: Tříštivá zlomenina čéšky s distrakcí hlavních fragmentů. Pozn.:Distrakce hlavních fragmentů je podmíněna tahem šlachy čtyřhlavého svalu za horní pól pately. Dobře patrno intaktní lig. patellae. U zlomenin bez distrakce nemusí být zlomenina v AP projekci vůbec patrna.