Přehledný snímek pánve, AP projekce
Větvící se lomné linie v laterálním masivu těla kosti kyčelní vlevo ( supraacetabulárně ), napříč jdoucí tenká hutná linie odpovídá dislokovanému tenkému fragmentu kosti, který je zachycen paralelně směřujícím centrálním paprskem rtg záření. Fragment spina ilica ant. inf. je dislokován dolů a laterálně.
Závěr: tříštivá zlomenina těla kosti kyčelní vlevo.
Pozn.:Laterální fragment dislokován kaudálně tahem šlachy m. rectus femoris.
Vedl. nález: Zahuštění struktury a okrajové produktivní změny levostranné části těla obratle L5 při degenerativních projevech spondylozy a spondylarthrozy LS přechodu.