Přehledný snímek pánve v AP projekci
Vpravo je patrna zlomenina dna acetabula - lomná linie probíhá šikmo kraniokaudálně, patrna distáza fragmentů 1 - 2 cm, distální fragment je navíc vpáčen do pánve, je patrno porušení iliopubické i ilioischiadické linie vpravo. Hlavice femoru protruduje zlomeným dnem acetabula do pánve.
Závěr: Zlomenina acetabula s centrální luxací hlavice femoru vpravo.