Levý klíček, AP projekce
Příčná zlomenina klíční kosti na rozhraní střední a periferní třetiny, drobný fragment při horním konci centrálního úlomku. Hlavní úlomky jsou oddáleny a přeloženy se zkratem asi 2 cm.
Závěr: Zlomenina klíční kosti vlevo

Levý klíček, AP projekce
Šikmá zlomenina klíční kosti ve střední části, tři drobné mezifragmenty se promítají na centrální konec periferního úlomku. Hlavní úlomky jsou přeloženy se zkratem 3 cm, štěrbina akromioklavikulárního kloubu je mírně rozšířena
Závěr: Tříštivá zlomenina klíční kosti vlevo

Pravý klíček, AP projekce
Jemná příčná lomná linie patrna ve střední části klíčku
Fragmenty jsou střechovitě angulovány v úhlu 35st.
Závěr: Zlomenina klíčku vpravo.
Pozn.: Střechovitá dislokace fragmentů je typická u mediodiafyzárních zlomenin.