Pravé rameno, AP projekce
Proximální konec humeru je roztříštěn v řadu úlomků různé velikosti. V oblasti zlomeniny jsou četné stíny kovových cizích těles různé velikosti, některé se nacházejí i ve stěně hrudní a kol klíčku. Subakromiální prostor je rozšířen. Stín gumového drénu a fixujícího zavíracího špendlíku v oblasti axily.
Závěr: Tříštivá zlomenina proximálního konce humeru s
četnými kovovými cizími tělísky.
Pozn.: Jedná se o otevřenou, již zadrenovanou kominutívní zlomeninu po výbuchu miny. Pokles hlavice humeru svědčí pro současnou lézi n. axillaris.