Levý bérec s kolenem, AP projekce
Příčné, neurčitě ohraničené zahuštění proximální části diafyzy tibie. V této úrovni je patrna periostoza, na mediální ploše hrbolovitě prominující do měkkých částí

Levý bérec s kolenem, L projekce
Podobný obraz příčného zahuštění spongiozy jako v AP projekci, navíc patrna jemná šikmá linie projasnění v zadní kortikalis a přilehlá hutná periostoza.

Levý bérec, cílená lehce sešikmená bočná projekce:
Zachycuje nejzřetelněji strukturální změny patrné již v základních projekcích. Je vidět, že šikmá jemná linie projasnění prostupuje celou zadní kortikalis. Vřetenovité perisotální ztluštění splývá se zadní kortikalis.
Závěr: únavová zlomenina levé holenní kosti.
Pozn.: Jednalo se o plíživou zlomeninu z přetížení u maratonského běžce.