Krční páteř, bočná projekce
Tělo C6 je dorsálně posunuto proti tělu C5 téměř o celou délku krycí plochy, horní kloubní výběžky C6 jsou zcela luxovány dozadu a stojí svými proximálními horty proti dolním kloubním výběžkům C5. Rezultuje nápadná úhlová kyfoza na tomto segmentu a kompenzační hyperlordosa horní krční páteře. Meziobratlový prostor C5-6 je snížen.
Nález odpovídá luxaci C5-6. K ověření páteřního kanálu a vyloučení ev. přidružených drobných zlomenin třeba provést následně CT vyšetření zaměřené na tento segment páteře. MRI vyšetření by přesněji zobrazilo postižení míchy.