Krční páteř, bočná projekce
Příčná lomná linie v úrovni baze dentu C2. Tělo C2 posunuto proti dentu o celou šíři ventrálně. Hyperlordosa krční páteře. Osteoporoza zachyceného skeletu.
Nález odpovídá luxační zlomenině dens epistrofei.
Vyšetření třeba doplnit o transorální ( Sandbergovu ) předozadní projekci na C1-2, která umožní posouzení případného stranového posunu či sklonu. CT vyšetření s koronární rekontrukcí následně indikováno k posouzení ev. dalších přidružených traumatických změn. Možnost zobrazení i konvenční tomografií ve frontální rovině řezů. K posouzení míchy poslouží případně MRI vyšetření.