Lebka, šikmá zadopřední projekce ( s mírným kraniálním sklonem centrálního paprsku ).
Rozestup koronárního švu. Od jeho dorsálního konce vychází zvlněná, po,měrně široká lomná linie, propagující se šupinou týlní kostí vpravo směrem kaudálním v délce asi 10 cm. Méně zřetelná kratší lomná linie v bazální části šupiny kosti týlní vlevo - patrna nad bazí pyramidy kosti skalní.
Závěr: zlomenina týlní kosti, dvojitá, s rozestupem koronárního švu. Třeba zhodnotit vždy i s bočnou projekcí a doplnit CT vyšetření k ozřejmění případných extra- či intracerebrálních změn.

Lebka, pravá bočná projekce
Lomná linie, dobře patrná v šikmé ap projekci, je v bočné projekci vidět jen zčásti za lambdovým švem. Je však patrna další jemná lomná limie délky 3cm, horizontálně probíhající v parietální kosti.
Relativně malá sella turcica.
Pozn.: K ostrému zobrazení lomné linie třeba indikovat bočnou projekci postižené strany, tedy postiženou stranou ke kazetě.