Lebka, zadopřední projekce
V levé parietální oblasti je patrný úlomek kalvy asi 4 cm dlouhý, šikmo a relativně hluboko vpáčený intrakraniálně. Třeba posoudit společně s bočnou projekcí.

Lebka, levá bočná projekce
Vpáčený fragment dobře patrný i v bočné projekci, nad ním linie prolomení ohraničující zhruba oválný tvar fragmentu.
Závěr: impresivní zlomenina parietální kosti vlevo.
Nutné doplnit CT vyšetření k ozřejmění intrakraniálních změn.