Lebka, zadopřední snímek
Velká parietotemporální část kalvy vlevo odlomena značný rozestup lomné linie zejména proximálně.
Jsou patrny postranní komory mozkové jako projasnění při jejich náplni vzduchem - tedy obraz pneumoencephalu. Současně je vidět komprese levé postranní komory z laterální strany.
Závěr: zlomenina parietální kosti a šupiny kosti spánkové vlevo, traumatický pneumoencephalus se známkami útlaku levé postranní komory ( podmíněné krvácením či edémem levé hemisféry mozkové ).
CT vyšetření nutné k bližšímu posouzení intrakraniálních změn.