Vnitřní ucho
Ve vnitřním uchu je uložen mj. orgán sluchu. Ŕeceptory jsou součástí tzv. Cortiho orgánu (1), který je uložen mezi scala tympani (3) a scala media (2 - zde kvůli roztržené membrana vestibualris spojena se scala vestibuli). Uvnitř kosti hlemýždě je uloženo nervové ganglion - ganglion spirale (4), ze ktrého vedou nervy cestou n. cochlearis (5).

Vnitřní ucho
Coriho orgán (1) je připojen k limbu(2), kterým vedou aferentní vlákna do bipolárních neuronů v ganglion spirale (3), odkud odstupují cestou n. cochlearis (4). Na opačné straně hlemýždě je stria vascularis (5), která produkuje endolymfu uvolňovanou do scala media (7 - zde spojena se scala vestibularis). Celý Cortiho orgán leží na bazilární membráně, pod níž je scala tympani (6).

Cortiho orgán
Coriho orgán tvoří několik součástí: tektoriální membrána(1) naléhá na vnější (2 a vnitřní (3) vláskové buňky, což jsou vlastní rectorové elementy. Od sebe jsou odděleny Cortiho tunelem (5), který převádí zvedací pohyb basilární membrány na střižný. Mezi membrana tectoria a limnem (6) je sulcus spiralis (4).
Stria vascularis (7) tvoří endolymfu a leží na lig. spirale (též 7). Dva prostory jsou scala media (8), kam je uvolňována vznikající endolymfa, a scala tympani (9), která obsahuje perilymfu.