Arterie svalová (a. renalis)
Svalová arterie má jako nejvnitřnější vrstvu tunica intima (zde nepatrná). Následuje dobře viditelná lamina elastica interna(viditelná, leč neoznačená), po níž následuje silná tunica media (2), obsahující hladká svalová vlákna. Tunica adventitia (2) je od předchozí vrstva oddělena dobře viditelnou lamina elastica externa (neoznačena).

Arterie svalová (a. renalis)
Svalová arterie má jako nejvnitřnější vrstvu tunica intima (i). Následuje dobře viditelná lamina elastica interna(3), po níž následuje silná tunica media (2), obsahující hladká svalová vlákna. Tunica adventitia (2) je od předchozí vrstva oddělena dobře viditelnou lamina elastica externa (4).

Arterie svalová (a. renalis)
Svalová arterie má jako nejvnitřnější vrstvu tunica intima (i). Následuje dobře viditelná lamina elastica interna(3), po níž následuje silná tunica media (2), obsahující hladká svalová vlákna. Tunica adventitia (2) je od předchozí vrstva oddělena dobře viditelnou lamina elastica externa (4).