Žíla
Tunica intima žil je tenká . Po fragmentované lamina elastica interna (1) následuje slabá tunica media (2) s několika vrstvami hladkých sv. buněk a relativně velkým množstvím vaziva. Nejlépe vyvinutou vrstvou stěny žil je tunica adventicia (3), která krom vaziva a cév obsahuje i podélně orientované hladké svalové buňky.

Žíla
Tunica intima žil je tenká . Po fragmentované lamina elastica interna (1) následuje slabá tunica media (2) s několika vrstvami hladkých sv. buněk a relativně velkým množstvím vaziva. Nejlépe vyvinutou vrstvou stěny žil je tunica adventicia (3), která krom vaziva a cév obsahuje i podélně orientované hladké svalové buňky.

Žíla
Tunica intima žil je tenká . Po fragmentované lamina elastica interna (1) následuje slabá tunica media (2) s několika vrstvami hladkých sv. buněk a relativně velkým množstvím vaziva. Nejlépe vyvinutou vrstvou stěny žil je tunica adventicia (3), která krom vaziva a cév obsahuje i podélně orientované hladké svalové buňky.