Epiglottis
Elastická chrupavka(1) krytá epitelem. Na straně linguální se nachází epitel vícevrstevný dlaždicový(4). Strana laryngeální je kryta epitelem víceřadým cylindrickým s řasinkami(3). Pod epitelem se nacházejí četné seromucinózní žlázky(2).

Epiglottis
Epiglottis na straně obrácené do hrtanu kryje epilel víceřadý cylindrický s řasinkami(3). Pod epitelem jsou seromuciózní žlázky(2). Kostru epiglottis tvoří elastická chrupavka(1).

Epiglottis
Kostru epiglottis tvoří elastická chrupavka(1). Pod epitelem jsou četné seromucinózní žlázky(2).

Epiglottis
Kostru epiglottis tvoří elastická chrupavka(1). Pod epitelem jsou četné seromucinózní žlázky(2).