Larynx
V hrtanu se nacházejí dva páry řas - pravé řasy hlasové(1) a nepravé řasy hlasové(2). Mezi nimi se hrtan rozšiřuje ve ventriculus laryngis(3). Pravá řasa hlasová je vyztužena hlasovým vazem(4), k němuž se přikládá příčně pruhovaný sval hlasový(5). Řasa je kryta epitelem vícevrstevným dlaždicovým(6). Nepravá řasa hlasová je za normálních okolností kryta epitelem víceřadým cylindrickým s řasinkami. V místech většího namáhání se však mění v epitel vícevrstevný dlaždicový - jako je tomu zde(7).

Larynx
V hrtanu se nacházejí dva páry řas - pravé řasy hlasové(1) a nepravé řasy hlasové(2). Mezi nimi se hrtan rozšiřuje ve ventriculus laryngis(3). Pravá řasa hlasová je vyztužena hlasovým vazem, k němuž se přikládá příčně pruhovaný sval hlasový(5). Řasa je kryta epitelem vícevrstevným dlaždicovým(6). Nepravá řasa hlasová je za normálních okolností kryta epitelem víceřadým cylindrickým s řasinkami. V místech většího namáhání se však mění v epitel vícevrstevný dlaždicový - jako je tomu zde(7).

Larynx
Nepravá řasa hlasová je za normálních okolností kryta epitelem víceřadým cylindrickým s řasinkami. V místech většího namáhání se však mění v epitel vícevrstevný dlaždicový - jako je tomu zde(1).

Larynx
Nepravá řasa hlasová je za normálních okolností kryta epitelem víceřadým cylindrickým s řasinkami. V místech většího namáhání se však mění v epitel vícevrstevný dlaždicový - jako je tomu zde(1).